Zapraszamy

wszystkich Mieszkańców gminy Łaziska na

NARODOWE CZYTANIE

Dnia 2 września 2017 r., godz. 9:00

Miejsce spotkania: Biblioteka Gminna

Web