Dzięki zaproszeniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor GBiDK miała okazję w dniu 24.04.2018 r. podczas seminarium „Biblioteka dorosłego człowieka” w Katowicach zaprezentować działalność na rzecz osób dorosłych, realizowaną przez naszą bibliotekę. W spotkaniu udział wzięło ponad 90 bibliotekarzy, z różnych części Polski. Prezentacja dotycząca naszych działań, cieszyła się dobrym odbiorem widowni i wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników. Jest to szczególnie miłe z powodu, że mogliśmy po raz kolejny jako mała jednostka pojawić się w gronie docenionych praktyków, za co z całego bibliotecznego serca dziękujemy organizatorom.

Katofot. M. Schmeichel-Zarzeczna