Za nami warsztaty animacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Organizacji Pozarządowych z terenu naszej gminy. Spotkanie poprowadziła Pani Irena Gadaj Animatorka Dobra Wspólnego PAFW.

W programie znalazły się następujące zagadnienia:

– diagnoza problemów,
– myślenie projektowe,
– poszukiwanie, identyfikacja i budowanie dobra wspólnego,
– budowanie partnerstwa,
– planowanie rozwoju i źródeł finansowania działalności organizacji.

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu reprezentantkom KGW i ngo za przybycie do nas.

kgwngo