• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencja „Biblioteka miejsce aktywności lokalnej”

28.03.2011 r.

Konferencja była podsumowaniem I edycji Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie odbyło się w WBP w Lublinie i zgromadziło ok.200 osób.

Bibliotekarkom z Łazisk towarzyszył wójt gminy oraz przewodnicząca Klubu Seniora.


Po uroczystej inauguracji konferencji odbyła się ewaluacja organizatorów projektu oraz podsumowanie I edycji Programu Rozwoju Bibliotek w województwie lubelskim. Następnie , w ramach ewaluacji uczestników prezentowały się trzy najlepsze biblioteki. Jedną z nich była Gminna Biblioteka w Łaziskach. Materiał informacyjny miał formę prezentacji multimedialnej opowiadającej o współpracy ze środowiskiem lokalnym. Prezentacja bardzo podobała się wszystkim i została nagrodzona gromkimi brawami.

Kolejnym punktem konferencji była ewaluacja realizatorów. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie „Co dalej po Programie Rozwoju Bibliotek „. Zebrani wysłuchali także wykładu dotyczącego propozycji zmian w kształceniu akademickim bibliotekarzy.

Ostatnim, ale jakże ważnym elementem konferencji było wręczenie uczestnikom certyfikatów uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek.


Na wstępie uroczyście wręczono adres „Specjalne Wyróżnienie”. Było to podziękowanie dla bibliotek, które z pasją i zaangażowaniem realizowały Program Rozwoju Bibliotek. Gminna Biblioteka z Łazisk znalazła się w tym elitarnym gronie.


Bibliotekarki z łaziskich bibliotek, jako pracownicy Wiodącej w programie, uczestniczyli w maksymalnej liczbie warsztatów, stąd imponujący zestaw uzyskanych certyfikatów.

Oto zakres tematyczny certyfikatów:

- Planowanie Rozwoju Biblioteki

- Biblioteka. Miejsce Promocji Kultury

- Biblioteka. Miejsce dla Młodych

- Multimedia i nowoczesna komunikacja.

- Technologie informacyjne w bibliotece.


Było także pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem WBP w Lublinie .


A to samochód strażacki, którym grupa z Łazisk dotarła na konferencję.

To niestety koniec tego atrakcyjnego programu, który przyniósł bibliotekom wiele korzyści. Będą one procentować w kolejnych latach a sami bibliotekarze już poszukują możliwości uczestnictwa w podobnych projektach.

 


 
books